Utah Jazz v Houston Rockets

Blue Edwards dunks at Jazz vs Houston.