Salt Lake City , Utah

Utah Jazz v Washington Bullets

Karl Malone sits on the floor at Utah Jazz vs. Washington Bullets.

Close Menu